Åsa Sandell

Boxnings-åsa finns på riktigt. Precis som Mumindalens karaktärer. Men ändå inte. Googla Åsa Sandell boxning sök på bilder. Hon är inte jag. Hon är en del av figuren i spegeln som tror sig kunna slå lika hårt. Eller så är det jag. Eller någon jag önskade att jag vore.